Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1522. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje, stran 4000.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 3. in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 92/02 in 120/03), pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – pop. in spremembe 73/02, 117/02 in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 10. redni seji dne 22. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje znašajo mesečno po posameznih programih na otroka:
1. I. starostna skupina (1-3 let)          96.120 SIT
2. II. starostna skupina (3-6 let)        69.020 SIT.
2. člen
Staršem s stalnim prebivališčem na območju Občine Kočevje se za otroke, vpisane v Vrtec Kočevje, na podlagi 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih ekonomska cena zmanjša za 10% po posameznih vzgojno-varstvenih programih.
3. člen
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 7.350 SIT mesečno (350 SIT/dan). Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka od četrtega dne strnjene odsotnosti dalje, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Kočevje dolžna kriti po veljavni zakonodaji del cene programa v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni in so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 20. junija. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila, in plačilom staršev.
5. člen
Starši lahko uveljavijo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 15 delovnih dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
6. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Kočevje po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 602-7/99-151 o določitvi novih ekonomskih vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevju, ki ga je Občinski svet občine Kočevje sprejel na 4. redni seji dne 17. 4. 2003.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. 4. 2004.
Št. 602-5/03-151
Kočevje, dne 23. marca 2004.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti