Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1521. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje, stran 3999.

Na podlagi 18. in 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 21., 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02 in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 10. redni seji dne 22. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje
1. člen
Kot športni objekti občinskega pomena se v Občini Kočevje določijo športni objekti, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa.
2. člen
Športni objekti občinskega pomena so naslednje nepremičnine:
1. parc. št.   1754 igrišče (rokometno igrišče);
2. parc. št.   1775 travnik (igrišče pri Mlakarju), vse k.o. Kočevje;
3. parc. št.   1176/1 poslovna stavba (Dom telesne kulture, TZO 30);
4. parc. št.   1176/2 igrišče (košarkaško igrišče);
5. parc. št.   1178/3 (funkc. obj. in odbojkarsko igrišče);
6. parc. št.   1176/3 dvorišče (pri DTK);
7. parc. št.   1194/2 dvorišče;
8. parc. št.   1178/4 park (ob DTK);
9. parc. št.   1769 posl. stavba in igrišče (stadion);
10. parc. št.  1770 posl. stavba;
11. parc. št.  1771 posl. stavba (slačilnica pri stadionu);
12. parc. št.  1772 igrišče (pomožno nogometno igrišče);
13. parc. št.  1172 igrišče (tenis igrišče);
14. parc. št.  1175/1 posl. stavba (kegljišče);
15. parc. št.  1175/1 posl. stavba (kegljišče);
16. parc. št.  1175/1 dvorišče;
17. parc. št.  1732 igrišče (igrišče pri OŠ Zbora odposlancev);
18. smučišče v Dolgi vasi, v obliki in velikosti, kot ga opredeljuje
         PUP za Kočevsko polje (Uradni list RS, št. 65/03);
19. parc. št.  2392, 2393, 2394 (nogometno igrišče), vse k.o. Livold;
20. parc. št.  314, 315, 316, 317, 318/1, 318/2, 319/1, 319/2, 320,
         321, 322, 323, 324, 330, 331/1, 331/2, 332, 333, 334,
         229/2, 223, 226/2, 227/2, 225/1, 231/2, 378, ter deli
         parcel 236/1, 235, 234/2, 233/2, 232, 237/1, 238, 240,
         239, 231/1, 231/3, 230, 229/1, 228, 227/3, 226/3,
         225/2, 224, 221, 385, 383, 384, 381, 382, 380, 379 in
         376 (smučišče), vse k.o. Borovec.
K posameznim športnim objektom, navedenim v prejšnjem odstavku tega člena, spadajo tudi vse tiste spremljajoče in mejne parcele, na katerih je vknjižena lastninska pravica oziroma druga ustrezna pravica Občine Kočevje.
3. člen
Evidenco javnih športnih objektov vodi pristojni organ občinske uprave. Upravljalci športnih objektov so mu dolžni posredovati vse potrebne podatke, ki zadevajo te objekte.
4. člen
Nepremičnine, določene s tem sklepom, se v zemljiški knjigi vknjižijo kot lastnina občine in se zaznamujejo kot javno dobro – javni športni objekti.
5. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-2/04-153
Kočevje, dne 23. marca 2004.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. gr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti