Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1518. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov, stran 3998.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 2. in 7. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 12. seji dne 24. 3. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov
1. člen
V pravilniku o sofinanciranju humanitarnih programov (Uradni list RS, št. 57/03) se spremeni drugi odstavek 5. člena tako, da se glasi:
»Programi se bodo sofinancirali do višine v proračunu razpoložljivih sredstev.«
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»Ocenjevali se bodo posamezni programi, ki jih društvo prijavi v okviru tematike opredeljene v 4. členu tega pravilnika.«
2. člen
V 8. členu se črta alinea – C, ostale se preimenujejo v A, B in C.
Spremeni se 8. člen pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov, ki se glasi:
»Kriteriji in merila:
A –  število članov izvajalca-predlagatelja
    programa s stalnim bivališčem
    v Občini Kamnik                 do 25 točk
B –  kvaliteta in realnost izvedbe predlaganega
    programa                    do 20 točk
C –  finančna konstrukcija programa         do 20 točk
Najvišje število točk za posamezni program, ki jih lahko dobi ponudnik, je 65.«
3. člen
V 9. členu se v tretjem odstavku elementa – A spremeni vrednost I. skupine, tako da se glasi:
»I. skupina           do 300 članov.«
Element – B se spremeni tako, da se glasi:
»B – Ocena kvalitete predlaganega programa:
– jasnost postavljenih ciljev in njihova skladnost
  s predmetom razpisa                 do 5 točk
– nedvoumna opredelitev uporabnikov          do 5 točk
– vključenost prostovoljcev v izvedbo
  programa                       do 5 točk
– način preverjanja uspešnosti            do 5 točk«
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po kriterijih B, je 20 točk.
Element – C se v celoti črta.
Element – Č se preimenuje v – C Ocena finančne konstrukcije programa in se spremeni tako, da se glasi:
»– program ima jasno opredeljene
  vire financiranja                  do 5 točk
– program ima jasno opredeljene stroške        do 5 točk
– pričakovana višina sofinanciranja
  s strani proračuna                 do 10 točk*
 
   *Pričakovana višina sofinanciranja s strani proračuna Občine
Kamnik bo ovrednotena na naslednji način:
 
------------------------------------------------
Delež pričakovanega sofinanciranja
------------------------------------------------
od            do       število
                      točk
------------------------------------------------
0%            20%         10
20%           50%          6
nad 50%                    4
------------------------------------------------
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po kriterijih – C, je 20.«
Zadnji odstavek 9. člena se v celoti črta.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41404-23/2003
Kamnik, dne 24. marca 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti