Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1511. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim", stran 3991.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) in poslovnika o delu uprave je Uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d., Ljubljana, Dunajska 22, na seji dne 16. 1. 2004, sprejela
S P R E M E M B E
I N D O P O L N I T V E P R A V I L
kviz loterije »Dobim podarim«
1. člen
V pravilih kviz loterije Dobim podarim, ki jih je sprejel nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998, spremembe in dopolnitve pravil pa uprava družbe na svoji seji dne 26. 3. 1999, 29. 7. 1999, 13. 12. 1999, 14. 9. 2000, 29. 11. 2000, 29. 1. 2001, 16. 3. 2001, 21. 3. 2001, 17. 9. 2001, 19. 8. 2002 in 27. 1. 2003 se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Kartica je razdeljena na dva dela, ločena s perforacijo. Prvi, večji del, ima napis »Evropa« (v nadaljevanju: polje Evropa) in je namenjen takojšnjemu ugotavljanju denarnih dobitkov, drugi, manjši del, ki ima napis »EU« (v nadaljevanju: polje EU) in je namenjen zbiranju posameznih črk iz besede »Evropa«. Udeleženec izve za rezultat, ko na obeh poljih na kartici odstrani premaz.
Če so v polju Evropa odkriti trije enaki znaki, je kartica dobitna. V tem primeru pripada udeležencu dobitek v znesku, ki je vpisan v polju Dobitek.
Če je v polju EU odkrita črka in besede »Evropa«, ta del kartice sodeluje kot del celote, potrebne za dobitek. Če udeleženec iz odkritih črk na polju EU iz posameznih kartic, sestavi besedo »Evropa«, mu pripada dobitek v vrednosti, kot je s temi spremembami in dopolnitvami pravil predpisano za to vrsto dobitka.
Pred izplačilom dobitka mora udeleženec odgovoriti na kviz vprašanje, ki je navedeno na kartici.«
2. člen
V drugem odstavku 7. člena se vrednost »500 SIT« nadomesti z vrednostjo »280 SIT«.
3. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»Sklad za dobitke znaša najmanj 49,5% od vrednosti izdanih kartic.
Sklad se deli na denarne dobitke v polju Evropa, ki se takoj odkrijejo na kartici in na dobitke, ki se izplačajo za besedo »Evropa«, sestavljeno iz črk, odkritih na posameznih karticah v polju EU. V seriji so na posameznih karticah natisnjeni dobitki v številu in po vrednosti oziroma črk, ki v kombinaciji dovoljujejo sestavo besede »Evropa«, in sicer:
------------------------------------------------------------------------
              Št.      Vrednost    Skupna vrednost
           dobitkov       dobitka       dobitkov
------------------------------------------------------------------------
              10    10.000,00 EUR   23,700.000,00 SIT
Za besedo »Evropa«    1.000     100,00 EUR   23,700.000,00 SIT
               3  1,000.000,00 SIT   3,000.000,00 SIT
              30   100.000,00 SIT   3,000.000,00 SIT
              100    20.000,00 SIT   2,000.000,00 SIT
              300    10.000,00 SIT   3,000.000,00 SIT
             5.000    2.000,00 SIT   10,000.000,00 SIT
            10.000    1.000,00 SIT   10,000.000,00 SIT
            30.000     500,00 SIT   15,000.000,00 SIT
            200.000     280,00 SIT   56,000.000,00 SIT
            400.000     200,00 SIT   80,000.000,00 SIT
 
skupaj:        806.443            277,400.000,00 SIT«
------------------------------------------------------------------------
4. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dobitke do vključno 20.000 SIT izplačujejo prodajalci. Dobitke do vključno 100.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani s centralo. Vse dobitke izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija, Dunajska 22,1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.«
5. člen
V 28. členu se številka »10« nadomesti s številko »11«.
Št. 52-1/04
Ljubljana, dne 5. marca 2004.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo kviz loterijo »Dobim podarim« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-3 (V), z dne 11. 12. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe kviz loterije »Dobim podarim« potrdilo pod številko 471-212-6/04-9 dne 19. 2. 2004.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti