Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1500. Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic, stran 3975.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
1. Sklep določa, katera poročila pošiljajo obvezniki Banki Slovenije, kdo so obvezniki za poročanje, vsebino poročil in frekvenco poročanja.
2. Banka po tem sklepu je banka, kot je opredeljena v veljavnem sklepu o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja.
Hranilnica po tem sklepu je hranilnica, kot je opredeljena v veljavnem sklepu o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja.
I. POROČILO O DNEVNI LIKVIDNOSTI BANK
3. Obvezniki za pošiljanje poročila o dnevni likvidnosti bank so banke.
Poročilo o dnevni likvidnosti bank vsebuje določene podatke, potrebne za spremljanje dnevne likvidnosti banke in določene druge podatke, ki se nanašajo na njeno poslovanje.
Banka mora zagotoviti, da so podatki, ki jih sporoča, dejansko knjigovodsko stanje na določen dan in da jih sporoča v predpisanih rokih.
Banka pošlje Banki Slovenije poročilo o dnevni likvidnosti bank vsak delovni dan za vse dneve v mesecu.
4. Guverner Banke Slovenije z navodilom določi vsebino poročila, način in roke poročanja.
II. DESETDNEVNO POROČILO O KNJIGOVODSKEM STANJU RAČUNOV BANK
5. Obvezniki za pošiljanje desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov bank so banke.
Desetdnevno poročilo vsebuje določene podatke o knjigovodskem stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev bank.
Banka pošlje Banki Slovenije desetdnevno poročilo o knjigovodskem stanju računov bank za stanja na 10. dan, 20. dan in zadnji dan v mesecu.
6. Guverner Banke Slovenije z navodilom določi vsebino poročila, način in roke poročanja.
III. POROČILO O MEDBANČNIH DEPOZITIH
7. Obvezniki za pošiljanje poročila o medbančnih depozitih so banke.
Poročilo o medbančnih depozitih vsebuje podatke o danih in prejetih medbančnih tolarskih depozitih.
Banka mora zagotoviti, da so podatki, ki jih sporoča, pravilni, in da jih sporoča v predpisanih rokih.
Banka pošlje Banki Slovenije poročilo o medbančnih depozitih vsak delovni dan za pretekli delovni dan.
8. Guverner Banke Slovenije z navodilom določi vsebino poročila, način in roke poročanja.
IV. POROČILO O DEKLARIRANIH AKTIVNIH IN PASIVNIH OBRESTNIH MERAH BANK IN HRANILNIC
9. Obvezniki za pošiljanje poročila o deklariranih aktivnih in pasivnih obrestnih merah bank in hranilnic so banke in hranilnice.
Poročilo vsebuje podatke o nekaterih najnižjih in najvišjih deklariranih aktivnih in pasivnih obrestnih merah, ki jih uporablja banka oziroma hranilnica.
Banka oziroma hranilnica pošlje Banki Slovenije poročilo o deklariranih aktivnih obrestnih merah bank in hranilnic vsak mesec za tekoči mesec.
10. Guverner Banke Slovenije z navodilom določi vsebino poročila, način in roke poročanja.
V. POROČILO O DEPOZITNEM TRGU
11. Obvezniki za pošiljanje poročila o depozitnem trgu so banke, ki spadajo med osem največjih bank v Republiki Sloveniji po kriteriju bilančne vsote. Izbor bank se opravi dvakrat letno po knjigovodskih podatkih na dan 30. junij in 31. december.
Poročilo o depozitnem trgu vsebuje podatke o nezavarovanih poslih na depozitnem trgu, ki jih banka sklepa s pravnimi osebami, ki niso obvezniki za obvezne rezerve, kot jih določa veljaven sklep o obveznih rezervah.
Banka mora zagotoviti, da so podatki, ki jih sporoča, pravilni, in da jih sporoča v predpisanih rokih.
Banka pošlje Banki Slovenije poročilo o depozitnem trgu vsak delovni dan za pretekli delovni dan.
12. Guverner Banke Slovenije z navodilom določi vsebino poročila, način in roke poročanja.
VI. KONČNE DOLOČBE
13. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 98/02 in 54/03).
14. Ta sklep začne veljati 1. 5. 2004.
Ljubljana, dne 1. aprila 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti