Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1482. Pravilnik o zvrsteh protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine, stran 3965.

Na podlagi 20. člena zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja ministrica za kulturo
P R A V I L N I K
o zvrsteh protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine*
1. člen
Zvrsti predmetov kulturne dediščine, katerih vračilo lahko Republika Slovenija zahteva od držav članic Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v skladu s 3. členom zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 126/03) so:
1. Arheološki predmeti, ki so starejši od 100 let in ki so del:
– izkopanin in najdb na kopnem ali pod vodo,
– arheoloških območij ali
– arheoloških zbirk.
2. Elementi, ki so sestavni del umetnostnih, zgodovinskih ali verskih spomenikov, in ki so razstavljeni in ki so starejši od 100 let.
3. Slike izključno ročne izdelave, na kakršnem koli nosilcu in v kakršnem koli materialu, ki ne sodijo v točko 4 ali 5 in ki so starejše od 50 leti ter niso last njihovega ustvarjalca.
4. Akvareli, gvaši in pasteli izključno ročne izdelave v kakršnem koli materialu, ki so starejši od 50 let in niso last njihovega ustvarjalca.
5. Mozaiki izključno ročne izdelave, ki ne sodijo v 1. in 2. točko in risbe izključno ročne izdelave na kakršnem koli nosilcu in v kakršnem koli materialu, ki so starejši od 50 let in niso last njihovega ustvarjalca.
6. Izvirna grafična dela, odtisi, sitotiski in litografije s ploščami in izvirni plakati, ki so starejši od 50 let in niso last njihovega ustvarjalca.
7. Izvirne velike in male plastike ter kopije, izdelane po istem postopku kot originali, ki so starejši od 50 let in niso last njihovega ustvarjalca ter ne sodijo v 1. točko.
8. Fotografije, filmi in njihovi negativi, ki so starejši od 50 let in niso last njihovega ustvarjalca.
9. Inkunabule in rokopisi, vključno z zemljevidi in partiturami, posamezno ali v zbirkah, ki so starejši od 50 let in niso last njihovega ustvarjalca.
10. Knjige, starejše od 100 let, posamično ali v zbirkah.
11. Tiskani zemljevidi, starejši od 200 let.
12. Arhivi in deli arhivov katere koli vrste, kakršne koli vrste in na kakršnem koli nosilcu, ki so starejši od 50 let.
13. Zbirke in primerki iz zooloških, botaničnih, mineraloških ali anatomskih zbirk.
14. Zbirke zgodovinskega, paleontološkega, etnografskega ali numizmatičnega pomena.
15. Prevozna sredstva, starejša od 75 let.
16. Kakršni koli drugi starinski predmeti, ki niso vsebovani v zvrsteh iz 1. do 15. točke in ki so starejši od 50 let.
2. člen
Zbirateljski primerki iz 13. in 14. točke prejšnjega člena so predmeti, ki imajo zahtevane lastnosti za vključitev v zbirko, ker:
– so sorazmerno redki,
– se navadno ne uporabljajo v skladu z njihovim prvotnim namenom,
– se z njimi posebej trguje zunaj običajnega trga za podobne predmete,
– imajo visoko vrednost.
3. člen
(1) V zvrsti predmetov iz 1. člena sodijo le tisti predmeti kulturne dediščine, ki dosegajo oziroma presegajo naslednje najmanjše denarne vrednosti:
+-----------------------+--------------------------+
|Najmanjša vrednost   |Zvrsti predmetov (po   |
|predmeta (v tolarjih) |točkah iz 1. člena)    |
+-----------------------+--------------------------+
|kakršna koli      |iz 1., 2., 9., 12. točke |
+-----------------------+--------------------------+
|3,550.500 SIT     |iz 5., 6., 8., 11. točke |
+-----------------------+--------------------------+
|7,101.000 SIT     |iz 4. točke        |
+-----------------------+--------------------------+
|11,835.000 SIT     |iz 7., 10., 13., 14.,   |
|            |15., 16. točke      |
+-----------------------+--------------------------+
|35,505.000 SIT     |iz 3. točke        |
+-----------------------+--------------------------+
(2) Minimalne vrednosti iz prvega odstavka se vsako drugo leto, začenši s 31. januarjem 2005, uskladijo s tečajem tolarja glede na evro. Izhodišče za prvo uskladitev je protivrednost tolarskih vrednosti iz prvega odstavka v evrih po tečaju Evropske centralne banke na dan 31. decembra 2003, ki znaša 236,70 tolarja za evro. Vsakokratna uskladitev temelji na povprečni dnevni vrednosti tolarja, izraženi v evrih, v 24 mesecih, ki se končajo na zadnji dan avgusta v letu uskladitve. Sklep o usklajenih vrednostih sprejme minister, pristojen za kulturo. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 31. decembra tistega leta, v katerem je bila uskladitev opravljena.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 617-36/2004/3
Ljubljana, dne 19. marca 2004.
EVA 2004-3511-0004
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Prilogo Direktive 93/73/7/EGS z dne 15. marca 1993 o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni iz ozemlja države članice.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti