Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

1007. Odlok o spremembah odloka o plačilu komunalnega prispevka, stran 2645.

Na podlagi 179. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) ter odloka o plačilu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 72/00) je Občinski svet občine Škofljica na dopisni seji dne 23. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o plačilu komunalnega prispevka
1. člen
V odloku o plačilu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 72/00) se v 6. členu, spremeni točka b), ki se glasi:
b) namembnost objekta je določena z naslednjimi faktorji:
– f = 0,60 – za objekte, ki imajo stanovanjsko namembnost,
– f = 0,60 – za objekte, ki imajo namembnost poslovne in servisne dejavnosti,
– f = 0,40 – za objekte, ki imajo skladiščno namembnost,
– f = 0,40 – za zidane pomožne objekte in samostojne garaže,
– f = 1,00 – za objekte, ki imajo počitniško namembnost,
– f = 0,30 – za objekte, ki imajo namembnost kmetijske dejavnosti,
– f = 0,25 – za odprta športna igrišča, bazene, zimske vrtove,
– f = 0,25 – za lesene pomožne objekte.
2. člen
16. člen se spremeni in se glasi:
Ob vlogi za izračun komunalnega prispevka lahko zavezanec uveljavlja svoja vlaganja v sekundarno individualno in komunalno infrastrukturo z originalnimi dokazili (računi, položnice, pogodbe ali potrdila gradbenih odborov).
3. člen
17. člen odloka se briše.
4. člen
18. člen postane 17. člen.
5. člen
19. člen postane 18. člen.
6. člen
20. člen postane 19. člen.
7. člen
Te spremembe odloka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začnejo osmi dan po objavi in se uporabljajo od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 00207/04/04
Škofljica, dne 8. marca 2004.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

AAA Zlata odličnost