Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

1005. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini, stran 2645.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 1/99, 24/99 – odl. US, 70/00, 51/02 in 94/02 – odl. US) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 12. redni seji (nadaljevanje) dne 12. 2. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
I
V sklepu o načinu financiranja političnih strank v občini (Uradni list RS, št. 11/95 in 10/00) se I. točka po novem glasi:
»Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane Občinskega sveta občine Slovenske Konjice, pripada sorazmerni del sredstev iz proračuna Občine Slovenske Konjice glede na število dobljenih glasov.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu v višini 0,3% sredstev, ki jih ima Občina Slovenske Konjice opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.«
II
V II. točki sklepa se beseda »žiro« nadomesti z besedo »transakcijski«.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0001/2004-100-12/5
Slovenske Konjice, dne 12. februarja 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost