Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

1000. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana, stran 2640.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 179. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 114/00) se spremeni 7. člen tako, da se glasi:
Stavbna zemljišča se ovrednotijo glede na kraj in namembnost po naslednjih štirih kategorijah:
– I. ktg.: stavbna zemljišča na območju mesta Sežana, razen stavbnih zemljišč Suhozemnega terminala Sežana in nezazidanih stavbnih zemljišč na zahodnem območju mesta Sežana z mejo, ki poteka od železniške postaje po Kolodvorski ulici in nadaljevanje po Cesti na Lenivec proti Vrhovljam do podvoza za avtocesto na vzhodu; po južnem robu avtoceste do mejnega prehoda z Italijo na severu; po državni meji do železniške proge Sežana – Trst na zahodu in po njenem severnem robu do železniške postaje Sežana na jugu;
– II. ktg.: območja stavbnih zemljišč naselij Lokev, Dutovlje, Dane, Šmarje, Križ, Tomaj in zazidana stavbna zemljišča Suhozemnega terminala Sežana;
– III. ktg.: stavbna zemljišča ostalih vasi in naselij v Občini Sežana;
– IV. ktg.: posebna pridobitna območja stavbnih zemljišč na mejnih prehodih, ob AC, območje Lipice in nezazidanih stavbnih zemljišč na zahodnem območju mesta Sežana z mejo, ki poteka od železniške postaje po Kolodvorski ulici in nadaljevanje po Cesti na Lenivec proti Vrhovljam do podvoza za avtocesto na vzhodu; po južnem robu avtoceste do mejnega prehoda z Italijo na severu; po državni meji do železniške proge Sežana – Trst na zahodu in po njenem severnem robu do železniške postaje Sežana na jugu.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se s prvim dnem naslednjega meseca po objavi.
Št. 06202-1/2004-12
Sežana, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost