Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

991. Odlok o spremembi območja naselja Grgarske Ravne in o imenovanju novega naselja Dragovica, stran 2627.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90) in 14. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) ter 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi območja naselja Grgarske Ravne in o imenovanju novega naselja Dragovica
1. člen
Od naselja Grgarske Ravne se odcepi zaselek s hišnimi številkami: Grgarske Ravne 73, 74, 75, 76, 77,78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ter 91 in se ustanovi novo naselje Dragovica. V novo nastalem naselju se stavbe oštevilčijo v skladu z veljavnimi predpisi.
2. člen
Nove meje naselij Grgarske Ravne in Dragovica so razvidne v grafičnem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Območna geodetska uprava Nova Gorica, izpostava Nova Gorica (v nadaljevanju: območna geodetska uprava).
3. člen
Območna geodetska uprava izvede v roku šestih mesecev po uveljavitvi odloka vse potrebne spremembe v evidenci hišnih številk in registru prostorskih enot, izdela seznam sprememb v oštevilčbi objektov ter ga posreduje vsem zainteresiranim uporabnikom.
4. člen
Območna geodetska uprava naroči in posreduje lastnikom stavb nove tablice s hišno številko.
Stroške za izdelavo novih tablic s hišno številko krijejo lastniki oziroma upravljalci stavb novega naselja Dragovica.
5. člen
Lastniki oziroma upravljalci oštevilčenih stavb morajo nove tablice s hišno številko namestiti v roku 30 dni po prejemu obvestila, da je tablica izdelana. Stare tablice lahko ostanejo nameščene še največ eno leto po namestitvi nove.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po uradni objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-01-16/2003
Nova Gorica, dne 19. februarja 2004.
Podžupan
Občine Nova Gorica
Andrej Miška l. r.

AAA Zlata odličnost