Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

986. Sklep o razrešitvi članic in o imenovanju članic uredniškega odbora Občinskega glasila "Klasje", stran 2626.

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 65/99 – odl. US, 70/00 in 51/02), 17. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01) ter na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 11. seji dne 17. 2. 2004 sprejel
S K L E P
o razrešitvi članic in o imenovanju članic uredniškega odbora Občinskega glasila »Klasje«
I
Ksenijo Medved, roj. 13. 2. 1968, Jurčičeva ulica 3, Ivančna Gorica in Janjo Omahen, roj. 22. 2. 1977, Cesta Dolenjskega odreda 22, Višnja Gora se razreši članstva v uredniškem odboru Občinskega glasila »Klasje«.
II
V uredniški odbor Občinskega glasila »Klasje« se imenujeta:
Nataša Erjavec, roj. 14. 4. 1981, Gorenja vas 7, Ivančna Gorica in Saša Senica, roj. 27. 1. 1983, Leščevje 12, Ivančna Gorica.
III
Mandat članic Uredniškega odbora traja do prenehanja mandatov članov Občinskega sveta občine Ivančna Gorica, izvoljenih na volitvah dne 10. 11. 2002.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46500-0007/2003
Ivančna Gorica, dne 17. februarja 2004.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost