Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

985. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev 1. prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev za območje Občine Horjul in 2. odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Horjul Dobrova-del (planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova), stran 2625.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 29. člena statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je župan Občine Horjul sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
1. prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev za območje Občine Horjul in
2. odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Horjul in Dobrova-del (planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova)
1
Javno se razgrneta osnutka sprememb in dopolnitev:
1. prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev za območje Občine Horjul in
2. odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Horjul in Dobrova-del (planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova)
za potrebe gradnje gasilskega doma Horjul, športne dvorane in športnih igrišč.
2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v sejni sobi Občine Horjul, Slovenska 7, Horjul. Javna razgrnitev bo trajala od 11. 3. 2004 do 11. 4. 2004 v času uradnih ur.
3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini Horjul.
4
V času javne razgrnitve bo v torek, 23. 3. 2004 ob 20. uri izvedena javna obravnava v pevski sobi v Prosvetnem domu Horjul.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 108/2004
Horjul, dne 2. marca 2004.
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l. r.

AAA Zlata odličnost