Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

982. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, stran 2622.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/48, 32/85 in 33/86, v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list SRS, št. 16/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dornava na 13. seji, dne 3. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 106/01) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Nadomestilo se ne odmerja za objekte, ki služijo za potrebe:
– gospodarske javne infrastrukture,
– za potrebe verskih skupnosti, ki objekte uporabljajo za svojo versko dejavnost,
– za potrebe zaščite in reševanja,
– za potrebe verskih skupnosti, ki jih uporabljajo za svojo versko dejavnost,
– za potrebe rdečega križa, karitasa in drugih humanitarnih dejavnosti,
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (gospodarska poslopja, razstlinjaki, shrambe kmetijske mehanizacije)«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-01-121/04
Dornava, dne 3. marca 2004.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost