Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

981. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, stran 2621.

Na podlagi 3. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 33. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 118/02) ter odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 97/01 in 81/02) je Občinski svet občine Dobrovnik na 13. seji dne 27. 2. 2004 sprejel
S K L E P O D O P O L N I T V I S K L E P A
o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna
1. člen
V sklepu o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Dobrovnik se drugi stavek "Posredni uporabniki proračuna Občine Dobrovnik" drugega odstavka dopolni z zap. št. 8, ki se glasi:
2. člen
Ta sklep se posreduje Ministrstvu za finance in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40205-6/2004-2
Dobrovnik, dne 27. februarja 2004.
Župan-Polgármester
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost