Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

977. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za čistilno napravo Braslovče, stran 2613.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 30. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na 11. seji dne 18. 2. 2004 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega načrta za čistilno napravo Braslovče
I
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta za čistilno napravo Braslovče, ki ga je izdelalo podjetje Vizura d.o.o., Jenkova 24, 3000 Celje, št. projekta 021/2001-02.
II
Osnutek lokacijskega načrta za čistilno napravo Braslovče se nanaša na izgradnjo čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih vod. Prispevno območje zajema naselji Braslovče in Rakovlje, v katerih prevladuje individualna stanovanjska gradnja.
III
Osnutek lokacijskega načrta za čistilno napravo Braslovče bo javno razgrnjen v prostorih Občine Braslovče, Braslovče 29, 3314 Braslovče, in sicer v času od 1. 4. 2004 do 30. 4. 2004.
Med potekom javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Javna obravnava bo dne 22. 4. 2004 ob 18. uri v prostorih Občine Braslovče.
IV
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva in ostali zainteresirani lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na javno razgrnjeni osnutek, ki jih podajo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali jih pošljejo po pošti in naslovijo na občinsko upravo Občine Braslovče, Braslovče 29, 3314 Braslovče v roku iz III. člena tega sklepa.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-06/04
Braslovče, dne 18. februarja 2004.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

AAA Zlata odličnost