Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

976. Razlaga kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije, stran 2612.

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije je na podlagi 66. člena kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 67/95) in poslovnika o delu Komisije za razlago kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije na seji dne 18. 12. 2003 in 3. 3. 2004 sprejela
R A Z L A G O
K O L E K T I V N E P O G O D B E
za lesarstvo Slovenije
Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije v prvem odstavku 53. člena v povezavi s 4. točko tarifne priloge h kolektivni pogodbi (povračila stroškov za prehrano med delom) določata, da pripada delavcem povračilo stroškov za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu in da so do povračila teh stroškov upravičeni tudi delavci, ki delajo najmanj s polovičnim delovnim časom, pripravniki, učenci in študentje na praksi. Znesek povračila stroškov se izplačuje in povečuje v višini zgornjega zneska, določenega z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek oziroma v skladu s posebnim predpisom.
Pri izvajanju obravnavanega določila kolektivne pogodbe moramo od uveljavitve zakona o delovnih razmerjih upoštevati tudi novo zakonsko ureditev tega vprašanja, saj zakon o delovnih razmerjih v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom in da se višina povračila določi s kolektivno pogodbo ali izvršilnim predpisom.
Komisija je glede na omenjeno sprejela razlage:
1. delavcu pripada znesek povračil sredstev za prehrano med delom v višini zgornjega zneska določenega z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94, 7/95, 5/98, 50/01), oziroma v skladu s posebnim predpisom, za dneve prisotnosti na delu,
2. če delodajalec organizira prehrano med delom in delavec uživa prehrano, ki jo zagotovi delodajalec, je delavec dolžan poravnati stroške prehrane.
Ljubljana, dne 3. marca 2004.
Predsednica komisije
dr. Etelka Korpič-Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost