Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

958. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Glince-Črnuče (2004), stran 2604.

Na podlagi drugega odstavka 94. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Glince-Črnuče (2004)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme letni gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Glince–Črnuče (2004) št. 04-55/2004 z dne 28. novembra 2003, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Letni gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Glince–Črnuče (2004) je izdelan v treh izvodih za 1.774,99 hektarjev gozdov, ki ležijo v Gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v Mestni občini Ljubljana, oziroma v katastrskih občinah Šmartno, Tacen, Stanežiče, Vižmarje, Šentvid, Glince, Grič in Črnuče.
3. člen
Na podlagi usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Glince–Črnuče, z obdobjem veljavnosti od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2003, potrjenega z odločbo št. 322-01-4/15-94 z dne 2. 6. 1997 so v letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Glince-Črnuče za obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 3.736,50 m3, od tega 1.910,50 m3 iglavcev in 1.826,00 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 8,52 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 2,00 ha,
– varstvena dela, in sicer zaščita pred divjadjo na površini 1,85 ha.
V letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Glince–Črnuče (2004) so določeni vsi ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravni gospodarskih razredov, gojitvena in varstvena dela pa na ravni odsekov.
4. člen
Po en izvod letnega gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Glince–Črnuče (2004) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja letnega gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Glince–Črnuče (2004).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-4-15/94
Ljubljana, dne 3. marca 2004.
EVA 2003-2311-0146
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost