Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

948. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga za sladkor, stran 2582.

Na podlagi 5., 6. in 8. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZRM-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga za sladkor
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga za sladkor (Uradni list RS, št. 34/01, 55/01, 34/02, 27/03 in 35/03) se v prvem odstavku 1. člena črta tretja alinea.
2. člen
V 4. členu se besedilo »za tržno leto 2002/2003 znaša 9 SIT/kg« nadomesti z besedilom »za tržno leto 2004/2005 znaša 10,6 SIT/kg«.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»Višina minimalne odkupne cene se mora po uveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor, uskladiti z določili citirane uredbe in predpisi, izdanimi na njeni osnovi.«.
3. člen
5. člen se črta.
4. člen
V 7. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Pri sklepanju sporazumov in pogodb morajo pridelovalci in predelovalci sladkorne pese upoštevati, da bo proizvodnja sladkorja po 1. juliju 2004 v Republiki Sloveniji omejena na 48.157 t osnovne količine A in 4.816 t osnovne količine B v skladu s predpisom o skupni ureditvi trgov za sladkor.«.
5. člen
Uredba Sveta ES iz 2. člena te uredbe, je od 1. maja 2004 na vpogled pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v angleškem jeziku in v prevodu v slovenski jezik.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-13/2001-5
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0033
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost