Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

945. Uredba o določitvi seznama del na področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja ali zdravja ljudi, stran 2577.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00 in 1/01 – sklep US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi seznama del na področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja ali zdravja ljudi
1. člen
Ta uredba določa dela na področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja ali zdravja ljudi.
2. člen
Dela na področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja ali zdravja ljudi, so:
– geodetske inženirsko-tehnične meritve, opazovanja in druga geodetska dela, povezana s projektiranjem, gradnjo, vzdrževanjem in uporabo objektov, ki zagotavljajo zanesljivost in varno uporabo objekta, in
– geodetske meritve in dela, povezana z določanjem in uporabo državnega koordinatnega sistema.
3. člen
Geodetske inženirsko-tehnične meritve, opazovanja in druga geodetska dela, povezana s projektiranjem, gradnjo, vzdrževanjem in uporabo objektov, ki zagotavljajo zanesljivost in varno uporabo objekta, so:
– izdelava geodetskih načrtov za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje in
– geodetske meritve in opazovanja, kadar se zahteva visoka natančnost, ki se izvajajo pri:
– operativni položajni in višinski zakoličbi med gradnjo zahtevnih objektov,
– kontrolnih opazovanjih med gradnjo, vzdrževanjem in uporabo zahtevnih objektov,
– opazovanju in deformacijskih analizah horizontalnih in vertikalnih premikov, posedanj ali drsenj grajenih in naravnih objektov.
4. člen
Geodetske meritve in dela, povezana z določanjem in uporabo državnega koordinatnega sistema, so:
– dela, povezana z določanjem geodetskih točk, ki so del državnega koordinatnega sistema,
– vzpostavitev stalnih GPS postaj, ki se uporabljajo za geodetsko izmero s satelitskim navigacijskim sistemom in
– določanje transformacijskih parametrov in izvedba transformacij med različnimi koordinatnimi sistemi.
5. člen
Na dokumentaciji, ki se izdela v zvezi z opravljenim delom iz 3. in 4. člena te uredbe, odgovorni geodet potrdi, da uporabljene metode merjenj ter obdelava in prikaz podatkov zagotavljajo skladnost s tehničnimi predpisi in standardi oziroma z zahtevanimi tolerancami iz projekta za graditev oziroma z drugimi posebnimi zahtevami, določenimi za izvedbo posameznih geodetskih del iz te uredbe.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-05/2004-1
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-2511-0013
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost