Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2004 z dne 1. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2004 z dne 1. 3. 2004

Kazalo

861. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev "Osebna pomoč", "Pomoč na domu" (strokovno delo) in "Pomoč na domu za uporabnike" v letu 2004, stran 2153.

Občinski svet občine Rogatec je na podlagi 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04) in 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99, 55/01) na 9. redni seji dne 4. 2. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
I
Občina Rogatec daje na predlog Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah soglasje k cenam socialno varstvenih storitev »Osebna pomoč«, »Pomoč na domu« (strokovno delo) in »Pomoč na domu za uporabnike« v letu 2004:
1.1. »Osebna pomoč«             109.767 SIT mesečno,
1.2. »Pomoč na domu«             74.000 SIT mesečno,
2. »Pomoč na domu za uporabnike«    474 SIT na efektivno uro.
II
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 06202-9/2004
Rogatec, dne 4. februarja 2004.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost