Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2004 z dne 1. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2004 z dne 1. 3. 2004

Kazalo

858. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje, dopolnitev 2002, stran 2152.

Na podlagi 31. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 ter 8/03) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 15. seji dne 25. 2. 2004 sprejel
S K L E P
o podaljšanju javne razgrnitve odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje, dopolnitev 2002
1. člen
Podaljša se javna razgrnitev odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje, dopolnitev 2002, ki ga je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, v januarju 2004, odgovorni vodja projekta je Karla Jankovič, univ. dipl. inž. kraj. arh.
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje, dopolnitev 2002, je javno razgrnjen v prostorih Občine Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje in v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska c. 5, Grosuplje in v prostorih KS Polica 46, Grosuplje v času od 7. 2. do 21. 2. 2004, se podaljša rok javne razgrnitve za 15 dni, to je od 22. 2. do 6. 3. 2004.
3. člen
Pripombe in predloge k predlogu javne razgrnitve lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve ter pisno ali ustno na zapisnik na sedežu KS Grosuplje in KS Polica ali na Uradu za prostor Občine Grosuplje.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-24/2000
Grosuplje, dne 25. februarja 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost