Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2004 z dne 24. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2004 z dne 24. 2. 2004

Kazalo

749. Sklep o uskladitvi cene programa vrtca s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, stran 1888.

Na podlagi 28. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na 10. redni seji dne 5. 2. 2004 sprejel
S K L E P
o uskladitvi cene programa vrtca s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
1. Cena programa v enoti vrtec Osnovne šole Semič znaša od 1. 3. 2004 dalje:
– 86.574 SIT mesečno za otroka prve starostne skupine (1-3 let),
– 66.565 SIT mesečno za otroka v kombiniranem oddelku (3-4 let),
– 63.500 SIT mesečno za otroka druge starostne skupine (4-6 let).
2. Občina zagotavlja stroške za nadomeščanje strokovnih delavcev, v času nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe za čas do 30 dni, v višini dejanskih stroškov, izkazanih na podlagi računa.
3. Za otroke s posebnimi potrebami občina zagotavlja stroške dodatne strokovne pomoči in stroške zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok.
4. Stroške iz prvega odstavka 8. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo zagotavlja občina vrtcu na osnovi letnega delovnega načrta.
5. Prispevek staršev se od drugega dne odsotnosti otroka zniža za strošek prehrane (365 SIT), korigiranim z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva plačnik.
6. V primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni strnjeno nad mesec dni se ob priložitvi zdravniškega potrdila prispevek staršev zniža za 50% izračunanega prispevka staršev.
7. Če starši izpišejo otroka sredi meseca, se prispevek staršev za dneve, ko je otrok prijavljen v vrtcu, izračunajo po formuli: prispevek staršev x število dni prisotnosti: 22.
Št. 64-01-01/2004-2
Semič, dne 6. februarja 2004.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost