Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2004 z dne 24. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2004 z dne 24. 2. 2004

Kazalo

741. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka, stran 1872.

Na podlagi 70. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 42/01) je Občinski svet občine Pivka na 10. seji, dne 28. 1. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka
1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture so postale nepremičnine in oprema na območju Občine Pivka, ki so bile na dan 17. 12. 1994 družbena lastnina v upravljanju države ali lokalne skupnosti in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti.
2. člen
Javna infrastruktura na območju Občine Pivka v upravljanju lokalne skupnosti je sledeča:
1. Kulturni dom Miroslava Vilharja – dvorana s pripadajočimi prostori, Zagorje, Pivka, k.o. Zagorje parc. št. 482/3.
2. Kulturni dom Jurišče – dvorana s pripadajočimi prostori Jurišče, Pivka, k.o. Jurišče parc. št. 59.
3. Pivški dom – dvorana s pripadajočimi prostori in knjižnica, Prečna ulica 1, Pivka, k.o. Petelinje parc. št. 1070/3.
4. Kulturni dom Košana – dvorana s pripadajočimi prostori, Dolnja Košana 60, Košana, k.o. Košana, parc. št. 26/21 in 26/2.
3. člen
Nepremičnine iz 2. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 03210-10/2004
Pivka, dne 28. januarja 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj inž. l. r.

AAA Zlata odličnost