Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2004 z dne 13. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2004 z dne 13. 2. 2004

Kazalo

569. Sklep o uvedbi začasnega zaščitnega ukrepa pri uvozu določenega blaga, stran 1381.

Na podlagi 15. člena uredbe o zaščitnih ukrepih (Uradni list RS, št. 84/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o uvedbi začasnega zaščitnega ukrepa pri uvozu določenega blaga
1. člen
S tem sklepom se uvaja začasni zaščitni ukrep pri uvozu naslednjega blaga, ki se uvaža ali je po poreklu iz Republike Madžarske, v obliki dodatne posebne uvozne dajatve, in sicer:
Tarifna oznaka  Poimenovanje          Višina začasne dodatne
                         posebne uvozne dajatve
-----------------------------------------------------------------------
0103       Živi prašiči
         – Drugi:
0103 92      – – mase 50 kg ali več:
         – – – domačih pasem:
0103 92 19    – – – – drugi         60,00 SIT/kg
 
         Meso, prašičje,
         sveže, ohlajeno
         ali zamrznjeno
         – Sveže ali ohlajeno
0203 11      – – trupi in polovice
0203 11 10    – – – domačih prašičev     130,00 SIT/kg.
2. člen
Zaščitni ukrep iz prejšnjega člena se uporablja do 30. aprila 2004.
3. člen
Pri uvozu blaga iz 1. člena te uredbe se v polje 47 ECL kot vrsta dajatve vpiše šifra 31.
4. člen
Obračun, plačilo, naknadni obračun, odpust, povračilo in oprostitev plačila ter zavarovanje plačila za začasno dodatno posebno uvozno dajatev za blago iz 1. člena te uredbe se izvajajo v skladu s carinskimi predpisi.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 336-00/2004-1
Ljubljana, dne 12. februarja 2004
EVA 2004-2111-0043
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost