Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2004 z dne 2. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2004 z dne 2. 2. 2004

Kazalo

412. Uredba o spremembah uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, stran 1048.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96 – ZVO-A, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1) izdaja Vlada Republike
U R E D B O
o spremembah uredbe o taksi
za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
1. člen
V prvem odstavku 5. člena uredbe o taksi za odlaganje odpadkov zaradi obremenjevanja okolja (Uradni list RS, št. 70/01) se črta besedilo »do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto« in na koncu doda besedilo »enkrat letno«.
2. člen
V prvi in drugi alinei drugega odstavka 22. člena se besedilo »do 31. decembra 2008, ko se morajo obstoječa odlagališča prilagoditi vsem zahtevam predpisa o odlaganju odpadkov,« nadomesti z besedilom »do 31. decembra 2004, če gre za nadaljevanje del, za katere je bila odobrena oprostitev plačila takse v letu 2003 ali če gre za izvajanje sanacijskih del na podlagi sanacijskega programa, odrejenega skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-15/2001-4
Ljubljana, dne 22. januarja 2004.
EVA 2004-2511-0009
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik