Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

407. Pravilnik o spremembah pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva, stran 1033.

Na podlagi drugega odstavka 49. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
1. člen
V pravilniku o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 26/03 in 29/03) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
"5. člen
Za veterinarsko spričevalo se plača pristojbina za:
1. govedo, konja, mezga, mulo                  8 točk
2. žrebe, osla, tele (do 200 kg)                3 točke
3. prašiča do 50 kg, ovco in kozo               0.8 točke
4. prašiča nad 50 kg                     2.2 točke
5. jagnje in kozlička do 12 kg                1.6 točke
6. – perutnino (kokoš, purana, raco             0.016 točke
  in drugo domačo perutnino), ter goloba
  – noja                            10 točk
7. b) en dan staro perutnino:
  a) do 100 živali                       2 točki
  b) za vsako nadaljnjo žival               0.0012 točke
8. kunca, zajca in druge male živali:
  a) do 100 živali                       2 točki
  b) za vsako nadaljnjo žival               0.018 točke
9. psa in mačko                         20 točk
10. čebelji panj:
  a) do 10 panjev                        8 točk
  b) za vsak nadaljnji panj                  1 točko
11. čebele – matice:
  a) do 10 komadov                       5 točk
  b) za vsako nadaljnjo matico                 1 točko
12. žive ribe, rake, školjke, želve, polže,
  žabe (za kilogram)                    0,01 točke
13. veliko divjad                        4 točke
14. malo divjad                        0,12 točke
15. kožuharje:
  a) do 10 živali                        5 točk
  b) za vsako nadaljnjo žival                0.1 točke
16. sobne in eksotične ptice ter ostale hišne živali,
  razen psov in mačk:
  a) do 10 živali                        5 točk
  b) za vsako nadaljnjo žival                0.1 točke
Pristojbina, razen iz točk 7.a), 8.a), 10, 11, 12, 15.a) in 16.a) prejšnjega odstavka, se plača za vsako žival.
Za veterinarsko napotnico se plača pristojbina v višini 5 točk.".
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo "150 točk" nadomesti z besedilom "15 točk".
3. člen
Črta se 7. člen.
4. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 22. člena se za besedilom "veterinarsko-higienske službe se" doda besedilo "ob izdaji veterinarskega spričevala".
Tretji odstavek se črta.
5. člen
V točki c) drugega odstavka 23. člena se besedilo "7. do 22. člena" nadomesti z besedilom "8. do 22. člena".
6. člen
Ta pravilnik začne veljati 16. februarja 2004.
Št. 323-235/2003-2
Ljubljana, dne 27. januarja 2004.
EVA 2004-2311-0123
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost