Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

403. Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije, stran 1016.

Na podlagi 10. člena uredbe o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št. 25/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije
I
Enotne letne cene za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev in enotne letne premije za električno energijo, ki jo kvalificirani proizvajalci prodajo samostojno ali preko posrednika, so:
(1) elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo katerokoli drugo vrsto obnovljive energije, ki ni fosilnega ali jedrskega izvora, v to skupino sodijo KE na bioplin iz živalskih odpadkov
(2) kombinacije navedenih elektrarn na obnovljive vire
(3) KE in toplarne na komunalne odpadke vključujejo tudi KE na deponijski plin in KE na plin iz komunalnih čistilnih naprav
(4) povprečna odkupna cena za industrijske toplarne do 1 MW velja za vse viške nad lastno porabo, ki jih KP odda v javno omrežje
V tabeli uporabljene kratice pomenijo:
– KE: kvalificirana elektrarna
– OVE: obnovljivi viri energije.
II
Enotne letne cene in enotne letne premije ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št. 25/02).
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-18/2001-14
Ljubljana, dne 29. januarja 2004.
EVA 2003-2511-0220
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost