Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

402. Uredba o spremembah uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje, stran 1015.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 196. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02 – ZGO-1) in 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96 – ZVO-A, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje
1. člen
V uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 49/03), se tabela v prilogi spremeni tako, da se vrstici tabele pod zaporednima številkama 46 in 83 glasita:
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-01/2001-11
Ljubljana, dne 29. januarja 2004.
EVA 2004-2511-0016
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost