Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

395. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava-Lendva in imenovanju ulic v naseljih na območju Občine Lendava, stran 1004.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 8. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava-Lendva in imenovanju ulic v naseljih na območju Občine Lendava
1. člen
V odloku o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava-Lendva in imenovanju ulic v naseljih na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 23/00, popravek 50/00 in 91/03) se spremeni 6. člen tako, da se glasi:
"Za območje naselja Dolga vas-Hosszúfalu se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Glavna ulica, Fő utca, ki obsega območje ob Zvezni cesti št. 9 I. reda od parc. št. 3711/2 na jugu, do parc. št. 664/6 na severu. Poleg tega obsega še območje parcelnih številk 1545, 1549 in 1562, ki leži vzhodno od Zvezne ceste (odcep občinske poti parc. št. 5554 proti Romskemu naselju).
2. Vaška ulica, Falusi utca, ki obsega območje ob občinskih poteh 5464 in 1868. Poteka zahodno od Zvezne ceste št. 9. od parc. št. 5457 do parc. št. 2589 in odcep proti severu pri parc. št. 1865 do priključka na Hetéš.
3. Opekarniška cesta, Téglagyári út, ki obsega območje V od Zvezne ceste št. 9, odcep pri parc. št. 3144 in poteka do parc. št. 3154.
4. Slovenska ulica, Szlovén utca, ki obsega območje Romskega naselja vzhodno od Glavne ulice (parc. št. 1587, 1677, 1680, 1681, 1682, 5550 in 5473/1).
5. Ozka ulica, Szűk utca, ki obsega območje SV od občinske poti parc. št. 5464. Območje poteka ob občinski poti parc.št. 2498, odcep pri parc.št. 2499 do okrajne ceste Murska Sobota – Lendava, parc. št. 5462/3.
6. Heteš, Hetési utca, ki obsega območje zahodno od Zvezne ceste št. 9 (odcep pri vaškem pokopališču do parc. št. 2440 na zahodu)".
2. člen
V 18. členu se črtata točki 7. in 8. in nadomestita z naslednjim besedilom:
"7. Glavna ulica, Fő utca, ki obsega območje ob Srednji ulici v naselju Čentiba, in sicer od parc. št. 1188 na zahodu do parc. št. 2176 na zahodu.
8. Banov breg, Bán-hegy, ki obsega območje vzhodno od Glavne ulice ob občinskih poteh s parc. št. 4637 in 2107. Pričetek pri parc. št. 2176 na zahodu in nato do parc. št. 42 na severovzhodu in parc. št. 2094 na jugovzhodu."
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01501-02/00
Lendava, dne 8. decembra 2003.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost