Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

392. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve, stran 995.

Na podlagi 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet Občine Lendava na 7. seji dne 29. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve
1. člen
S tem odlokom se uporabijo sredstva proračunske rezerve za sanacijo škode in delno pomoč pri odpravi posledic škode, ki je nastala v kmetijstvu po suši v letu 2003 (v nadaljevanju: škoda).
2. člen
Iz sredstev proračunske rezerve Občine Lendava se za sanacijo škode zagotovi pomoč v višini do 16,000.000 tolarjev nepovratnih sredstev.
3. člen
Podlaga za izračun škode posameznega kmetijskega gospodarstva so podatki, katere so vložili oškodovanci v letu 2003 in ki jih je potrdila komisija pri pristojnemu ministrstvu.
4. člen
Razdelitev sredstev prizadetim kmetijskim gospodarstvom se določi v enakem procentu, do višine priznane škode po naslednji formuli:
     pr x 100
% =  ------------
      oš
 
   Pri čemer je:
%    – izračunani procent nastale škode
pr   – zagotovljena proračunska rezerva
oš   – ocenjena skupna škoda vseh kmetijskih
     gospodarstev
Župan na podlagi vloge posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva odloči o dodelitvi sredstev na predlog pristojne občinske komisije za ocenjevanje škode po elementarnih nesrečah v kmetijstvu.
5. člen
Najmanjši izračunani znesek sredstev za sanacijo škode, ki ga posamezni upravičenec lahko prejme znaša 1.000 tolarjev.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0003/2002
Ljubljana, dne 29. decembra 2003.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost