Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

379. Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin, stran 967.

Na podlagi 27. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 67/97 – odločba US, 56/98, 59/99 – odločba US, 61/99 – odločba US in 89/99 – odločba US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin
1. člen
Ta pravilnik določa podatke o prejemkih in izdatkih proračunov občin, ki jih morajo občine mesečno posredovati Ministrstvu za finance.
2. člen
Občine morajo posredovati podatke, ki jih določata poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (obrazec P) in poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih (obrazec P1), ki sta v prilogi tega pravilnika in sta njegova sestavna dela.
3. člen
Občine morajo podatke iz prejšnjega člena posredovati Ministrstvu za finance do 15. dne v mesecu za obdobje od 1. januarja tekočega leta do konca preteklega meseca tekočega leta.
Podatki morajo biti posredovani v pisni obliki in po elektronskem mediju.
4. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin (Uradni list RS, št. 11/03).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-6/2004/1
Ljubljana, dne 21. januarja 2004.
EVA 2004-1611-0068
Minister za finance
dr. Dušan Mramor l. r.

AAA Zlata odličnost