Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

369. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Liberiji, stran 950.

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Liberiji
1. člen
(1) V četrtem odstavku 2. člena uredbe o ukrepih proti Liberiji (Uradni list RS, št. 11/03) se na koncu besedila namesto pike doda vejica ter besedilo ''za prodajo ali dobavo orožja in vojaške opreme misiji Združenih narodov v Liberiji (UNMIL) in za prodajo ali dobavo orožja in vojaške opreme po predhodnem dovoljenju ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, mora pred izdajo dovoljenja pridobiti soglasje odbora, ustanovljenega z resolucijo Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov št. 1343 (2001).''
(2) V šestem odstavku se za besedama ''surovih diamantov'' doda besedilo ''iz priloge 1 te uredbe''.
(3) Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
''Priloga 1 te uredbe je njen sestavni del in je objavljena skupaj z njo.''
2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
''2.a člen
(1) Prepoveduje se uvoz okroglic in lesnih izdelkov iz priloge 2 te uredbe iz Liberije v Republiko Slovenijo.
(2) Priloga 2 te uredbe je njen sestavni del in je objavljena skupaj z njo.''
3. člen
(1) V prvem odstavku 3. člena se za besedama ''2. člena'' in pred besedama ''te uredbe'' doda besedilo ''ter 2.a člena''.
(2) V drugem odstavku se za besedama ''2. člena'' in pred besedama ''te uredbe'' doda besedilo ''ter 2a. člena''.
4. člen
Za tretjo alineo prvega odstavka 4. člena se doda nova, četrta alinea, ki se glasi:
''- uvaža okroglice in lesne izdelke iz Liberije v Republiko Slovenijo (prvi odstavek 2.a člena).
5. člen
5. člen se črta.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 907-05/2001-24
Ljubljana, dne 22. januarja 2004.
EVA 2003-1811-0109
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
                                     Priloga 1

  1. Nesortirani diamanti, neobdelani, nemontirani in nevdelani.
  2. Industrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani.
  3. Neindustrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani.
  4. Diamantni prah.
                                      Priloga 2

  1. Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, vejah, butarah ali podobnih 
oblikah; iverje in podobni drobci, žagovina, lesni odpadki in ostanki, aglomerirani 
ali neaglomerirani v okroglice, brikete, pelete ali podobne oblike.
  2. Lesno oglje (vključno oglje iz lusk ali orehovec), aglomerirano ali 
neaglomerirano.
  3. Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan 
(razčetverjen).
  4. Les za obroče; klani, količi; zašiljeni količi, planke, letve in stebri za 
lesene ograje, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini; les, grobo skrajšan, toda ne 
stružen, neupognjen ali drugače obdelan, primeren za izdelavo sprehajalnih palic, 
dežnikov, ročajev za orodje ali podobne proizvode, trakovi, cepke in podobno iz 
lesa.
  5. Lesna volna; lesna moka.
  6. Leseni železniški ali tramvajski pragovi.
  7. Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen 
ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm.
  8. Listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem 
laminiranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les, 
vzdolžno žagan, rezan ali luščen, ne glede nato ali je skobljan, brušen, na koncih 
spojen ali ne, debeline do vključno 6 mm.
  9. Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene), profiliran (pero in 
utor, utorjen ali podobno obdelan) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, 
vključno skobljan, brušen ali na koncih spojen.
  10. Iverne plošče in podobne plošče (na primer usmerjene pramenske plošče in 
oblatne plošče) iz lesa in drugih lesnatih (ligninskih) materialov, neaglomerirane 
ali aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi.
  11. Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnatih materialov, aglomerirane ali 
neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi snovmi.
  12. Vezane lesene plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les.
  13. Zgoščen (zbit) les v blokih, ploščah, trakovih ali profilih.
  14. Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala ali podobne predmete.
  15. Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in podobna embalaža za pakiranje, 
iz lesa; bobni (tulci) za kable iz lesa; palete, zabojaste palete in druge 
nakladalne plošče iz lesa; paletne prirobnice iz lesa.
  16. Sodi, kadi, vedra in drugi trgovski proizvodi in njihovi deli, iz lesa, 
vključno tudi doge.
  17. Orodja, škatle za orodje, držaji za orodje in lesena držala za metle in 
ščetke; lesena kopita za obutev.
  18. Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo, vključno 
celičaste plošče, sestavljene parketne plošče, žagane in klane skodle.
  19. Lesena namizna in kuhinjska posoda in pribor.
  20. Marketerija in intarzija iz lesa; skrinjice in škatle za nakit, za jedilni 
pribor in podobni leseni izdelki, leseni kipci in drugi leseni okraski; izdelki za 
notranjo opremo, ki se ne uvrščajo v 94. poglavje KN, iz lesa.
  21. Drugi leseni izdelki.
  22. Mehanična lesna celuloza (lesovina).
  23. Topljiva kemična lesna celuloza.
  24. Kemična lesna celuloza, kavstična ali sulfatna, razen topljive.
  25. Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen topljive.
  26. Lesna celuloza, pridobljena s kombinacijo mehaničnega in kemičnega postopka 
pridobivanja celuloze.
  27. Drugi sedeži z lesenim ogrodjem.
  28. Drugi sedeži z lesenim ogrodjem, ki niso tapecirani.
  29. Deli sedežev, ki se uporabljajo v zrakoplovih, iz lesa.
  30. Leseno pisarniško pohištvo.
  31. Leseno kuhinjsko pohištvo.
  32. Leseno pohištvo za spalnice.
  33. Drugo leseno pohištvo.
  34. Lesene montažne zgradbe.
  35. Leseni zbirateljski predmeti.
  36. Lesene starine.

AAA Zlata odličnost