Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30. 1. 2004

Kazalo

362. Razpis za prijavo možnih kandidatov za člana Državne revizijske komisije, stran 925.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 14/03) in sklepa 16. seje Mandatno-volilne komisije Državnega zbora Republike Slovenije z dne 10. decembra 2003 objavljam
R A Z P I S
za prijavo možnih kandidatov za člana Državne revizijske komisije
1
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja v 5. členu določa, da predsednika in člane Državne revizijske komisije imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog Mandatno-volilne komisije. Mandatno-volilna komisija objavi razpis za možne kandidate za predsednika in člane najmanj šest mesecev pred iztekom mandata ali najkasneje v 15 dneh po predčasni razrešitvi. Pri objavi razpisa in imenovanju je treba upoštevati, da mora vsaj predsednik izpolnjevati splošne pogoje, kot jih mora izpolnjevati sodnik, v skladu z zakonom, ki ureja sodniško službo. Več kot polovica članov mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri. Ostali člani morajo imeti univerzitetno izobrazbo ekonomske ali tehniške smeri. Predsednik in člani Državne revizijske komisije imajo status državnega funkcionarja. Državna revizijska komisija ima predsednika in štiri člane. Mandat predsednika in članov je pet let in so lahko ponovno imenovani.
2
Razpis za prijavo možnih kandidatov za člana Državne revizijske komisije je objavljen zaradi predčasne razrešitve enega od štirih članov Državne revizijske komisije.
3
Možni kandidat za člana Državne revizijske komisije mora v skladu s prvim odstavkom 5. člena zakona o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjevati naslednje splošne pogoje: da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik; da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost; da je dopolnil 30 let starosti; da ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo pravne smeri in je opravil pravniški državni izpit oziroma ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo ekonomske ali tehniške smeri; da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev.
4
Možni kandidat za člana Državne revizijske komisije mora prijavi priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma pridobljena v Republiki Sloveniji ali nostrificirana tuja diploma),
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu v primeru, da ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo pravne smeri,
– potrdilo, da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
5
Prijave z dokazili, navedenimi v 4. točki tega razpisa, naj možni kandidati posredujejo v roku 8 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Mandatno-volilna komisija Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1001 Ljubljana, p.p. 636 z oznako: »PRIJAVA NA RAZPIS«.
Št. 450-02/99-10/19
Ljubljana, dne 26. januarja 2004.
Predsednik
Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti