Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

288. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za prenovo mesta Tržič Revital, stran 596.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02), 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 10. in 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 8. redni seji dne 29. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za prenovo mesta Tržič Revital
1. člen
V odloku o ustanovitvi Zavoda za prenovo mesta Tržič Revital (Uradni list RS, št. 7/03, 37/03 in 58/03 – v nadaljevanju: odlok) se spremeni naziv odloka, tako da se glasi:
''Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za prenovo mesta Tržič Revital''.
2. člen
Besedilo 1. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
''S tem odlokom o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za prenovo mesta Tržič Revital, Občina Tržič (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja javni zavod (v nadaljevanju: zavod) z namenom usklajenega, kakovostnega in celovitega urejanja revitalizacije in sanacije degradiranih površin v Občini Tržič.''
3. člen
Besedilo 2. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
''Zavod ima pravno organizacijsko obliko javnega zavoda in je pravna oseba ter posluje z imenom Zavod za prenovo mesta Tržič Revital.''
4. člen
Vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni in v veljavi.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-01/02-02
Tržič, dne 29. decembra 2003.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost