Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

286. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Škofja Loka, stran 596.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS in 44/96 – odl. US RS), 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 6. redni seji dne 27. novembra 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcih Občine Škofja Loka
I
Cene za posamezne programe predšolske vzgoje znašajo:
– za dnevni program prve starostne skupine z živili     82.063 SIT
– za dnevni program druge starostne skupine z živili     60.029 SIT
– za dnevni program razvojnega oddelka z živili       228.689 SIT
II
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina.
Če je otrok zaradi bolezni ali drugih razlogov odsoten 10 ali več delovnih dni, občina s sklepom odloči, da vrtec obračuna plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno znižana. Starši tako plačajo 75% oskrbnine, ki jim je bila določena z odločbo o višini plačila za program vrtca, pri čemer je osnova za obračun oskrbnine cena, znižana za stroške neporabljenih živil.
III
Ta sklep se uporablja od 1. 1. 2004.
Št. 602-40/1997
Škofja Loka, dne 27. novembra 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost