Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

275. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta "Ob Pivki p19/s15", stran 581.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena v povezavi z drugim odstavkom 77. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. In 58/03 – ZZK-1) ter 36. in 99. člena statuta Občine Postojna in 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) župan Občine Postojna sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta »Ob Pivki p19/s15«
I
Javno se razgrne predlog z obveznimi prilogami:
– predlog občinskega lokacijskega načrta »Ob Pivki p19/s15«, ki ga je izdelal Božič d. o. o. inženiring Idrija, Beblerjeva 8, Idrija.
II
Javna razgrnitev bo potekala v času od 9. 2. 2004 do 10. 3. 2004 v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna in na sedežu Krajevne skupnosti Postojna.
Javna obravnava bo potekala 26. 2. 2004 s pričetkom ob 17. uri v sejni sobi Kulturnega doma v Postojni (vhod s Prešernove ulice).
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve do konca javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občine Postojna.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-2/03
Postojna, dne 19. januarja 2003.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost