Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

270. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 2004, stran 574.

Na podlagi 32 in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 111. člena statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je župan Občine Miren-Kostanjevica sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v letu 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2004 se javna poraba Občine Miren-Kostanjevica začasno financira na podlagi proračuna za leto 2003 in za iste programe kot v letu 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja znaša realizacija nakazil posameznim porabnikom proračunskih sredstev v posameznem mesecu največ eno dvanajstino, za enake naloge oziroma namene porabljenih sredstev v letu 2003.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2003.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu 2003 in za katere so bila v proračunu za leto 2003 zagotovljena sredstva.
4. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna za leto 2004 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 031-01-2003
Miren, dne 30. decembra 2003.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l. r.

AAA Zlata odličnost