Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

268. Sklep o izločitvi enote iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pedenjped in organiziranju enote v samostojen zavod, stran 573.

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 71/95 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 8. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o izločitvi enote iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pedenjped in organiziranju enote v samostojen zavod
1. člen
Iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljevanju: vrtec) Vrtec Pedenjped, s sedežem Cerutova 6, Ljubljana se izloči Enota Makalonca, ki deluje na lokacijah:
– Rjava cesta 1, Ljubljana,
– Polje, cesta V/3, Ljubljana,
– Novo Polje, cesta VI/1, Ljubljana,
– Šmartinska cesta 284/A, Ljubljana in
– Zadobrovška cesta 28/a, Ljubljana.
2. člen
Izločena enota iz prejšnjega člena tega sklepa se organizira v samostojni vrtec z imenom Vrtec Miškolin, s sedežem Rjava cesta 1, Ljubljana s štirimi enotami, in sicer:
– Enota Rjava cesta, ki deluje na lokacijah Rjava cesta 1 in Polje, Cesta V/3, Ljubljana,
– Enota Novo Polje, ki deluje na lokaciji Novo Polje, Cesta VI/1, Ljubljana,
– Enota Zajčja Dobrava, ki deluje na lokaciji Zadobrovška cesta 28A, Ljubljana,
– Enota Sneberje, ki deluje na lokaciji Šmartinska cesta 246a, Ljubljana.
3. člen
Preostala enota Miškolin v Vrtcu Pedenjped, ki deluje na lokacijah:
– Cerutova 6, Ljubljana,
– Cerutova 5, Ljubljana,
– Ob studencu 11A, Ljubljana,
– Papirniški trg 5, Vevče,
– Papirniški trg 7, Vevče,
– Cesta II. grupe odredov 41, Zadvor in
– Gabrje pri Jančah 16
se organizira v samostojen vrtec z imenom Vrtec Pedenjped, s sedežem na Cerutovi ulici 6, Ljubljana, s petimi enotami, in sicer:
– Enota Zalog, ki deluje na lokaciji Cerutova ulica 5 in 6, Ljubljana,
– Enota Kašelj, ki deluje na lokaciji Ob studencu 11A, Ljubljana,
– Enota Vevče, ki deluje na lokaciji Papirniški trg 5, Ljubljana,
– Enota Zadvor, ki deluje na lokaciji Cesta II. grupe odredov 41, Ljubljana,
– Enota Janče, ki deluje na lokaciji Gabrje pri Jančah 16, Ljubljana.
4. člen
Premoženje, s katerim je upravljal dosedanji Vrtec Pedenjped, se razdeli med novo organizirana vrtca iz 2. in 3. člena tega sklepa z delitveno bilanco po zaključnem računu Vrtca Pedenjped tako, da pripada vsakemu premoženje, ki ga je doslej uporabljala za opravljanje svoje dejavnosti enota, ki se bo organizirala v samostojen vrtec.
Delavci Vrtca Pedenjped, ki opravljajo delo v enotah se razporedijo med novo organizirana vrtca na podlagi števila oddelkov v šolskem letu 2003/2004, skladno s predpisi o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, najkasneje do 30. 12. 2003.
Delavci iz prejšnjega odstavka tega člena ter sorazmerno število drugih delavcev, katerih delo ni neposredno povezano z izvajanjem programov vrtca, nadaljujejo delo v novo organiziranem vrtcu iz 2. in 3. člena tega sklepa.
Razporeditev delavcev iz prejšnjega odstavka tega sklepa opravi ravnatelj Vrtca Pedenjped.
5. člen
Novo organiziran vrtec iz 2. in 3. člena tega sklepa prevzame pravice in obveznosti, nastale v zvezi z delovanjem vrtca Pedenjped, v obsegu, ki se nanaša na izločeno enoto, ki se bo organizirala v samostojen vrtec.
6. člen
Izločitev enote iz 1. člena tega sklepa, organiziranje te enote v samostojen vrtec iz 2. člena tega sklepa, organiziranje enote Miškolin v samostojen vrtec Pedenjped iz 3. člena tega sklepa ter vpis v sodni register se opravi najkasneje do 1. 1. 2004.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 607-3/2003-59
Ljubljana, dne 8. decembra 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost