Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

267. Sklep o imenovanju podžupanov, stran 573.

Na podlagi 33.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 128/01 – odl. US, 87/01 – odl. US, 16/02 – sklep US in 51/02) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 in 52/02) je Občinski svet občine Litija na predlog župana na 3. izredni seji dne 8. 1. 2004 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupanov
1. člen
Za podžupana Občine Litija se imenujeta Aleksander Gombač, rojen 11. 12. 1963, stanujoč Loška 4, Litija in Jožef Mirtič, rojen 14. 4. 1932, stanujoč Partizanska pot 45, Litija.
2. člen
Podžupana bosta svojo funkcijo opravljala nepoklicno in v skladu z nalogami, za katere ga bo iz svojih pristojnosti pooblastil župan.
3. člen
Podžupan Aleksander Gombač, rojen 11. 12. 1963, stanujoč Loška 4, Litija bo začasno opravljal funkcijo župana v primeru predčasnega prenehanja mandata župana.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-1/2003
Litija, dne 8. januarja 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost