Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

263. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 561.

Na podlagi 8. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 99/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in 7/03) je Občinski svet občine Lenart na 9. seji dne 16. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javnega dobra za naslednjo nepremičnino:
1. Parc. št. 925 pot v izmeri 375 m2, pripisano pri vl. št. S010 k.o. Sp. Voličina.
Ta parcela postane lastnina Občine Lenart in se odpiše od zemljiškoknjižnega vl. št. S004 k.o. Selce in se za njo odpre nov vložek v isti k.o.
2. člen
Okrajno sodišče v Lenartu, po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine Lenart na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46404-8/2003
Lenart, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost