Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

260. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo, stran 559.

Na podlagi 58., 59., 60 in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 39/89 in Uradni list RS, št. 24/92), v zvezi s prvo alineo 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list, RS, št. 44/97), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 21. člena statua Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na 9. redni seji dne 18. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo
1. člen
V odloku se spremeni 18. člen, tako da se glasi:
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v trimesečnih ali polletnih obrokih v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, izterjavo, odlogom, obročnim odplačevanjem in odpisom zaradi neizterljivosti obračuna in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem postopku.
2. člen
V tretjem odstavku 20. člena se beseda »meseca« nadomesti z besedo »leta«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-10/02-1
Kidričevo, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

AAA Zlata odličnost