Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

255. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Hrpelje-Kozina, stran 546.

Na podlagi nacionalnega programa socialnega varstva (Uradni list RS, št. 31/00) in 7. člena statuta Občine Hrpelje–Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02 in 24/03) je Občinski svet občine Hrpelje–Kozina na 10. redni seji dne 23. 12. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Hrpelje–Kozina
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam z območja Občine Hrpelje - Kozina, določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca, je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo praviloma dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka, in spodbudi starševstvu.
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči je novorojenec, ki je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Hrpelje–Kozina.
4. člen
Pravico do denarne pomoči uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma med staršema.
5. člen
Pravica do denarne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo pri Občinski upravi občine Hrpelje–Kozina. Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje šest mesecev po otrokovem rojstvu.
6. člen
V vlogi iz prejšnjega člena je potrebno navesti podatke o državljanstvu in stalnem prebivališču zase in za novorojenca, številko osebnega računa, na katerega se nakaže denarna pomoč. Vlogi iz prejšnjega odstavka je obvezno potrebno priložiti naslednja dokazila:
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do denarne pomoči,
– davčno številko novorojenca.
7. člen
Višina denarne pomoči je enaka višini 70 % minimalnega dohodka. Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotovi Občina Hrpelje–Kozina iz proračuna.
8. člen
Denarna pomoč se novorojencu dodeli s sklepom, ki ga izda občinska uprava na podlagi tega pravilnika. Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni po vročitvi sklepa. O pritožbi odloča župan.
9. člen
Denarna pomoč se nakaže na osebni račun novorojenca ali vlagatelja.
10. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 152-7/2003
Hrpelje, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti