Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

247. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica za leto 2004, stran 543.

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 87/03), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00 in 92/02) in 18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 7. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica
za leto 2004
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica se povišajo na podlagi izhodišč za planiranje javno finančnih prihodkov in odhodkov za leto 2004.
2. člen
Cene programov vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica znašajo mesečno po posameznih programih:
1. Prva starostna skupina otroci do 3 let:
– na otroka                        84.800 SIT
2. Druga starostna skupina otroci od 3 do 6 let:
– na otroka                        59.200 SIT
3. Integrirani otroci s posebnimi potrebami:
– plačilo spremljevalke, kot tretje osebe
v oddelku                         261.000 SIT
4. Program cicibanovih uric:
– cena oddelka                      171.000 SIT
5. Igralne urice:
– cena oddelka                       64.900 SIT
3. člen
Prispevki staršev se določijo na podlagi pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Individualni prispevek staršev določi občina v deležu ekonomske cene programa, v katerega je vključen otrok.
4. člen
Prispevek staršev iz 1. in 2. točke 2. člena, je prispevek za prisotnost otroka za 21 dni v mesecu.
Za dneve odsotnosti otroka, se staršem za vsak dan odsotnosti zniža prispevek za stroške neporabljenih živil od drugega dne odsotnosti dalje, kar znaša 300 SIT na dan (zajtrk, kosilo, malica).
5. člen
Za prisotnost otroka v vrtcu nad 10 ur starši doplačajo 300 SIT na uro.
Zamudna ura, ki znaša 1.000 SIT se obračuna za otroke, ki so prisotni preko poslovnega časa vrtca, in sicer za vsako začeto uro.
6. člen
Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v poletnih mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času od 1. junija do 30. septembra.
Starši plačajo rezervacijo v višini 15.000 SIT mesečno.
Starši so dolžni odsotnost otroka pisno napovedati en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.
Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije občina.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Cerknica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, morajo pridobiti pisno soglasje od občine v kateri imajo stalno bivališče, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
7. člen
Za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, starši lahko na podlagi predloženega zdravniškega potrdila uveljavljajo znižanje prispevka za en plačilni razred.
8. člen
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto starši za vpisane otroke plačajo 50 odstotkov od določenega prispevka na osnovi odločbe občine.
9. člen
Vrtec izstavi ustanovitelju za opravljene storitve mesečni obračun in na tej podlagi račun, najkasneje do 10. v tekočem mesecu.
10. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
11. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica za leto 2003, z dne 19. 3. 2003.
Št. 64000-11/2003
Cerknica, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.

AAA Zlata odličnost