Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

246. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev v Občini Cerknica, stran 542.

Na podlagi zakona o socialnih storitvah (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 41/99, 26/01), pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02) in 18. člena statuta Občine Cerknice (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 7. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev
v Občini Cerknica
I
Občina Cerknica daje soglasje k ceni osebne pomoči, ki znaša 326.169 SIT mesečno, kar predstavlja sofinanciranje 0,42 strokovnega delavca.
II
Občina Cerknica daje soglasje k ceni vodenja in koordinacije storitve pomoči na domu, ki znaša 242.088 SIT mesečno, kar predstavlja 0,29 strokovnega delavca.
III
Občina Cerknica daje soglasje k ceni pomoči na domu za neposredno oskrbo, ki znaša 2.064 SIT na efektivno uro. Cena storitve za neposrednega uporabnika se zniža za subvencijo iz sredstev občinskega proračuna in za uporabnika znaša 950 SIT.
IV
Cena za efektivno uro, opravljeno v nedeljo znaša 2.890 SIT in se za neposrednega uporabnika zniža za subvencijo iz sredstev občinskega proračuna in za uporabnika znaša 1.330 SIT.
Cena za efektivno uro, opravljeno na dan državnega praznika in dela prostega dne znaša 3.096 SIT in se za neposrednega uporabnika zniža za subvencijo iz sredstev občinskega proračuna in za uporabnika znaša 1.425 SIT.
V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2004.
Št. 15201-2/2003
Cerknica, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.

AAA Zlata odličnost