Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

216. Poročilo o izidu volitev članov personalnih svetov okrožnih sodišč, stran 518.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov personalnih svetov okrožnih sodišč
Volilna komisija Sodnega sveta je skladno z določbami 26. in 33. člena zakona o sodiščih na seji dne 8. 1. 2004 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri izvedbi glasovanja na volitvah članov personalnih svetov okrožnih sodišč na Ptuju, v Krškem in v Slovenj Gradcu ter na podlagi zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja po pošti na istih volitvah, ki so bile 15. 12. 2003, ter zapisnikov o izvedbi ponovnega glasovanja na volitvah članov personalnih svetov Okrožnega sodišča v Krškem in na Ptuju, ugotovila naslednji izid glasovanja in izid volitev:
I
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:          17
Glasovalo po volilnem imeniku:                 17
Glasovalo s potrdilom:                     0
Skupaj glasovalo:                       17
Oddanih glasovnic:                       17
Neveljavnih glasovnic:                     0
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
   a) izmed sodnikov okrožnih sodišč:
1. Marija Pristovnik                  15 glasov
2. Karolina Kaker                    16 glasov
3. Janko Cvitanič                    2 glasova
 
  b) izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Karolina Peserl                   15 glasov
2. Karmen Razdevšek                   14 glasov
3. Frančiška Fišer                   4 glasove
Za člane personalnega sveta Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu so bili izvoljeni:
 
a) izmed sodnikov okrožnih sodišč:
1. Marija Pristovnik
2. Karolina Kaker
 
b) izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Karolina Peserl
2. Karmen Razdevšek.
II
Okrožno sodišče v Krškem:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:          18
Glasovalo po volilnem imeniku:                 18
Glasovalo s potrdilom:                     0
Skupaj glasovalo:                       18
Oddanih glasovnic:                       18
Neveljavnih glasovnic:                     0
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
   a) izmed sodnikov okrožnih sodišč:
1. Franja Novak                     13 glasov
2. Gojmir Pešec                     13 glasov
3. Peter Žnidaršič                   3 glasove
 
  b) izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Albina Krulc                     9 glasov
2. Irena Renier                     8 glasov
3. Bojan Trampuš                     5 glasov
4. Silvester Zagrajšek                  8 glasov
Za člane personalnega sveta Okrožnega sodišča v Krškem so bili izvoljeni:
 
a) izmed sodnikov okrožnih sodišč:
1. Franja Novak
2. Gojmir Pešec
 
b) izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Albina Krulc
Ker sta Irena Renier in Silvester Zagrajšek prejela enako za izvolitev potrebno število glasov, se je glasovanje med njima, za eno mesto, ponovilo. Pri ponovnem glasovanju je bil ugotovljen naslednji izid:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:          18
Glasovalo po volilnem imeniku:                 12
Glasovalo s potrdilom:                     0
Skupaj glasovalo:                       12
Oddanih glasovnic:                       12
Neveljavnih glasovnic:                     0
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Irena Renier                     4 glasove
2. Silvester Zagrajšek                  8 glasov
Za člana personalnega sveta Okrožnega sodišča v Krškem je bil izvoljen:
Silvester Zagrajšek.
III
Okrožno sodišče na Ptuju:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:          19
Glasovalo po volilnem imeniku:                 17
Glasovalo s potrdilom:                     0
Skupaj glasovalo:                       17
Oddanih glasovnic:                       17
Neveljavnih glasovnic:                     5
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
   a) izmed sodnikov okrožnih sodišč:
1. Albina Hrnec Pečnik                 4 glasove
2. Marjana Kosi                     4 glasove
3. Valter Vindiš                    4 glasove
 
  b) izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Irena Mohorko Hernja                 5 glasov
2. Marjan Strelec                    5 glasov
3. Petra Umek                      2 glasova
Na podlagi izida glasovanja je volilna komisija ugotovila, da sta bila za člana personalnega sveta Okrožnega sodišča na Ptuju izvoljena:
 
a) izmed sodnikov okrajnih sodišč:
1. Irena Mohorko Hernja
2. Marjan Strelec
Ker so kandidati iz vrst okrožnih sodnikov prejeli enako število glasov se je glasovanje za dve mesti ponovilo izmed treh kandidatov, ki so prejeli enako število glasov.
Na ponovnem glasovanju je bil ugotovljen naslednji izid:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:          19
Glasovalo po volilnem imeniku:                 16
Glasovalo s potrdilom:                     0
Skupaj glasovalo:                       16
Oddanih glasovnic:                       16
Neveljavnih glasovnic:                     0
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Albina Hrnec Pečnik                  8 glasov
2. Marjana Kosi                     13 glasov
3. Valter Vindiš                     8 glasov
Volilna komisija je ugotovila, da je bila za članico personalnega sveta Okrožnega sodišča na Ptuju izvoljena: Marjana Kosi.
Ker sta dva kandidata prejela enako za izvolitev potrebno število glasov na ponovnem glasovanju, je Volilna komisija Sodnega sveta RS sprejela sklep, da se za izvolitev manjkajočega člana personalnega sveta opravi žreb izmed dveh kandidatov, ki sta prejela enako število glasov na ponovnem glasovanju.
Na podlagi opravljenega žreba je postal član personalnega sveta Okrožnega sodišča na Ptuju:
Valter Vindiš.
Ljubljana, dne 8. januarja 2004.
Predsednica
volilne komisije
Lilijana Friedl l. r.

AAA Zlata odličnost