Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

207. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil, stran 515.

Na podlagi dvanajstega odstavka 55. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99, 45/01 in 59/01) in v zvezi z 71. členom zakona o plačilnem prometu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 45/03) izdajata minister za pravosodje in minister za finance po predhodnem mnenju Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
1. člen
V pravilniku o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil (Uradni list RS, št. 13/03) se v 6. členu spremeni besedilo 5. točke, tako da se glasi:
»(5) AJPES letna poročila, ki so predložena po 3. členu, javno objavi v 30 dneh po njihovi predložitvi. AJPES letna poročila, ki so predložena po 4. členu, javno objavi v 30 dneh po roku za njihovo predložitev.«
2. člen
Besedilo 11. člena se dopolni, tako da se glasi:
»AJPES registrskim sodiščem, državnim organom in raziskovalnim organizacijam oziroma inštitutom s področja ekonomije, ki delujejo v okviru univerz, omogoči brezplačni dostop do objavljenih in arhiviranih letnih poročil z neposredno računalniško povezavo ali na drug način.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-3/2004/2
Ljubljana, dne 13. januarja 2004.
Minister
za finance
dr. Dušan Mramor l. r.
Št. 012-6/04
Ljubljana, dne 15. januarja 2004.
Minister
za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.

AAA Zlata odličnost