Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

205. Pravilnik o določitvi skupnega števila pripravniških mest na posameznih sodiščih za sodniške pripravnike, ki jim izobraževanje zagotavlja delodajalec in za volonterske pripravnike, stran 514.

Na podlagi 5. člena zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o določitvi skupnega števila pripravniških mest na posameznih sodiščih za sodniške pripravnike, ki jim izobraževanje zagotavlja delodajalec in za volonterske pripravnike
1. člen
Na posameznih višjih sodiščih se določi naslednje število pripravniških mest za sodniške pripravnike, ki jim izobraževanje zagotavlja delodajalec in za volonterske pripravnike, in sicer na:
– Višjem sodišču v Celju 26 mest,
– Višjem sodišču v Kopru 30 mest,
– Višjem sodišču v Ljubljani 140 mest,
– Višjem sodišču v Mariboru 60 mest.
2. člen
V skupnem številu pripravniških mest za pripravnike, ki opravljajo sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, se določi število mest za usposabljanje odvetniških, notarskih, državnotožilskih in državno pravobranilskih pripravnikov, ki so že opravili izbirno usposabljanje, in sicer:
– na Višjem sodišču v Celju:
– štiri mesta za usposabljanje državnotožilskih pripravnikov,
– pet mest za usposabljanje odvetniških pripravnikov,
– eno mesto za usposabljanje notarskih pripravnikov;
– na Višjem sodišču v Kopru:
– štiri mesta za usposabljanje državnotožilskih pripravnikov,
– pet mest za usposabljanje odvetniških pripravnikov,
– eno mesto za usposabljanje notarskih pripravnikov;
– na Višjem sodišču v Ljubljani:
– 15 mest za usposabljanje državnotožilskih pripravnikov,
– tri mesta za usposabljanje državno pravobranilskih pripravnikov,
– 20 mest za usposabljanje odvetniških pripravnikov,
– šest mest za usposabljanje notarskih pripravnikov;
– na Višjem sodišču v Mariboru:
– osem mest za usposabljanje državnotožilskih pripravnikov,
– eno mesto za usposabljanje državno pravobranilskih pripravnikov,
– deset mest za usposabljanje odvetniških pripravnikov,
– dve mesti za usposabljanje notarskih pripravnikov.
3. člen
Predsedniki višjih sodišč določijo, koliko pripravnikov od skupnega števila pripravniških mest iz 1. člena tega pravilnika se bo usposabljalo na posameznih okrožnih in okrajnih sodiščih z njihovega območja, in zasedejo dodatna prosta mesta glede na povečanje njihovega števila v tridesetih dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati sklep o določitvi skupnega števila pripravniških mest na posameznih sodiščih (Uradni list RS, št. 11/97) v delu, ki se nanaša na določitev števila pripravniških mest za sodniške pripravnike, ki jim izobraževanje zagotavlja delodajalec oziroma za volonterske pripravnike.
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati sklep o določitvi števila pripravniških mest za pripravnike, ki opravljajo sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, in za volonterske pripravnike na Višjem sodišču v Ljubljani (Uradni list RS, št. 88/01).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-19-5/2003
Ljubljana, dne 15. januarja 2004.
EVA 2003-2011-0043
Minister
za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.

AAA Zlata odličnost