Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

200. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA), stran 477.

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini ter Dodatnih protokolov št. 4 in št. 5 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/97), 3. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini s Protokoloma 17 in 21 ter prilogami (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 26/00), 3. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini s prilogami in Protokoloma 26 in 31 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/01), 3. člena zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/01), 3. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/03) in 3. člena Uredbe o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 12 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 24/03) ter za izvajanje Uredbe o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 11 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini in Dodatnega protokola št. 13 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 24/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA)
1. člen
V Uredbi o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) (Uradni list RS, št. 132/03) se:
1. v prilogi 6 črta tarifna oznaka 1103 13 10 s pripadajočim besedilom;
2. v prilogah 12, 17 in 22 pred tarifno oznako 1103 19 doda besedilo, ki se glasi:
"1103 13       - – koruzna:
1103 13 90     - – - drugapr";
3. v prilogi 13, 18 in 23 črta tarifna oznaka 1103 13 90 s pripadajočim besedilom.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 334-01/2000-26
Ljubljana, dne 15. januarja 2004.
EVA 2004-2111-0030
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost