Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

5. Popravek odloka o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2002, stran 4160.

Popravek
V odloku o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2002, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 112/02, z dne 20. 12. 2002, se
– v 1. členu ovrednoten znesek v tabelaričnem prikazu točke B »VI. Prejeta minus dana posojila in sprem. kap. del. -4.600« zneskovno pravilno glasi »-5.600«.
– v 1.členu ovrednoten znesek v tabelaričnem prikazu točke C »XI. Neto financiranje (VI.+X.) -28.739« zneskovno pravilno glasi »-29.739«.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.