Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

85. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Romunijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Romunijo (BRONSNJ), stran 2045.

A K T
O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z ROMUNIJO, KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ROMUNIJO (BRONSNJ)
Na podlagi 3. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 in 45/94) in v zvezi z določbami 1. člena ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 in 21/94) Državni zbor Republike Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih mednarodnih pogodb nekdanje Jugoslavije z Romunijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Romunijo:
1. Pogodba med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Ljudsko republiko
  Romunijo o pravni pomoči, Beograd, 18. 10. 1960, objavljena v Uradnem listu
  FLR – MP, št. 8/61 in 11/61 – popravek.
2. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado
  Socialistične republike Romunije o carinskem sodelovanju, Bukarešta,
  24. 4. 1970, objavljen v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 7/71.
3. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado
  Socialistične republike Romunije o sodelovanju na področju zdravstva in
  medicinskih ved, Bukarešta, 25. 5. 1971, objavljen v Uradnem listu SFRJ – MP,
  št. 27/72.
4. Dodatni protokol k Pogodbi med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in
  Ljudsko republiko Romunijo o pravni pomoči, ki je bila podpisana v Beogradu dne
  18. 10. 1960, Bukarešta, 21. 1. 1972, objavljen v Uradnem listu SFRJ – MP,
  št. 4/73.
5. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado
  Socialistične republike Romunije o sodelovanju na področju zdravstvenega
  zavarovanja, Bukarešta, 20. 3. 1976, objavljen v Uradnem listu SFRJ – MP,
  št. 13/77.
6. Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Socialistično
  republiko Romunijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja,
  Beograd, 29. 4. 1986, objavljena v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 8/87.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/03-75/1
Ljubljana, dne 28. novembra 2003
EPA 1027-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost